Obróbka blach

Wykonujemy obróbkę plastyczną blach polegającą na wywieraniu na obrabianym metalu nacisku, który przekracza granicę jego elastyczności wywołując trwałą zmianę jego kształtu, wymiaru i struktury. Obróbka ta obejmuje szeroki zakres usług wykrawania, cięcia, gięcia, tłoczenia i walcowania.

Hybrydowa Prasa Krawędziowa APHSH

Q-FIN F200

Obróbkę plastyczną blach realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urzędzeń takich jak:

 • Prasa Hydrauliczna CNC Trumpf Trumatic 200 - do wykrawania blach cienkich o powierzchni roboczej 1250 x 2000 mm
 • Prasa Hydrauliczna Krawędziowa CNC Baykal - do gięcia blach o maksymalnej długości 2600 mm
 • Prasa Hydrauliczna Krawędziowa CNC Safan - do gięcia blach o maksymalnej długości 2000 mm
 • Prasa Hydrauliczna Krawędziowa Hybrydowa Baykal APHSH 31200 Hybrid - do gięcia blach o maksymalnej długości 3100 mm
 • Prasy mimośrodowe - o maksymalnym nacisku do 100 Ton do wykrawania i tłoczenia blach
 • Gilotyna Baykal - do cięcia blach o maksymalnej grubości 4 mm i długości 2500 mm
 • Giętarka obrotowa trzywalcowa Knuth KRM-A10/30 - walcowanie blachy o maksymalnej grubości 3 mm i długości do 1 m
 • Giętarka i prostownica pozioma Stierli Bieger - nacisk na gięcie 42 tony, możliwość gięcia 200/20 mm
 • Wygładzarka odśrodkowa Avalon
 • Urządzenia do gratowania, szlifowania i procesów końcowej obróbki powierzchni metalu Q-Fin
 • Kabina ciśnieniowa do obróbki strumieniowo - ściernej KC-1000-OP

Zlecenie usługi lub złożenie zapytania ofertowego na cięcie blach odbywa się poprzez dostarczenie w formie wydruków lub plików w formacie CAD (.dwg lub .dxf) dokumentacji technicznej konkretnych elementów za pośrednictwem poczty elektronicznej: precyzja@precyzjareda.pl

Prasa Hydrauliczna Trumpf Trumatic 200 w trakcie pracy

Prasa Hydrauliczna Krawędziowa CNC Baykal w trakcie pracy

Prasa Hydrauliczna Krawędziowa CNC Safan w trakcie pracy